Důležitá čísla pro rok 2010

Daň z příjmu FO:

Slevy na dani z příjmu v roce 2010 (ročně):

na poplatníka24 840 Kč
na dítě11 604 Kč
na dítě ZTP/P23 208 Kč
na vyživovaného partnera24 840 Kč
na vyživovaného partnera ZTP/P49 680 Kč
na ZTP/P poplatníka16 140 Kč
na invalidní důchod 3. stupně 5 040 Kč
na invalidní důchod 1. a 2. stupně 2 520 Kč
na studenta 4 020 Kč

Sleva na vyživovanou manželku se uplatní, pokud manželka neměla v daném roce vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč. Do vlastních příjmů se započítává příjem ze zaměstnání, podnikání (hrubý příjem = tržby), důchody (invalidní,starobní), podpora v nezaměstanosti, peměžitá pomoc v mateřství. Naopak nezapočítává se rodičovský příspěvek.

Daňové přiznání se podává do 31.3. (s daňovým poradcem do 30.6.) následujícího roku.

odpočitatelné položky od základu daně:

  • hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
  • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300.000 Kč ročně.
  • příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč ročně.
  • pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12.000 Kč ročně.

Zdravotní pojištění

Zálohy jsou splatné vždy nejpozději k 8. následujícího měsíce.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí od 1.1.2010 zálohy minimálně ve výši 1 601 Kč.

  • OSVČ s vedlejší činností za které platí pojištění i stát (důchodci - starobní, částečně i plně invalidní, studenti, osoby na rodičovské dovolené, platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu. V prvním roce podnikání není nutné platit zálohy vůbec.
  • OSVČ s vedlejší činností s příjmy se zaměstnání zálohy neplatí, pokud jejich hrubá mzda v každém libovolném měsíci byla alespoň 8 000 Kč(minimální mzda, nemoc se nezahrnuje.)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se podává do 8 dnů po podaní daňového přiznání k dani z příjmu FO. Do té doby se také zaplatí (doplatí) částka ZP, která z Přehledu vyjde.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ povinné s jedinou vyjímkou OSVČ s vedlejší činností, pokud tato nedosáhla v roce 2009 zisku 56 532 Kč. Pro rok 2010 bude tato hranice 56 901 Kč.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí zálohy minimálně ve výši 1 731 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání… a vazba nebo výkon trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce) platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu, což je minimálně 693 Kč. Nová výše zálohy je splatná od měsíce podání Přehledu za rok 2009 které senbsp;podává do 30.4.2010. (Minimální pojistné se nevrací ani v případě, že budete v roce 2009 ve ztrátě).

Nemocenské pojištění

je i nadále dobrovolné, splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je 56 Kč měsíčně. Nemocenská náleží OSVČ až od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}