Daňový kalendář - rok 2008

LEDEN

úterý 8.1. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za prosinec
středa 9.1.spotřební daň– splatnost daně za listopad (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 21.1.daň z příjmuměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24.1.spotřební daňsplatnost spotřební daně z lihu za listopad
pátek 25.1.spotřební daň– daňové přiznání za prosinec
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 12/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za 4.čtvrtletí a za prosinec
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí
čtvrtek 31.1.daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2007
daň z nemovitostidaňové přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 2007
daň z příjmu FO– odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince
biopalivahlášení dle § 3 a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 4. čtvrtletí

ÚNOR

pátek 8.2. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za leden
pondělí 11.2.spotřební daňsplatnost daně za  prosinec – mimo spotřební daň z lihu
pátek 15.2.daň z příjmu FO– podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 18.2.daň z příjmu FOOznamovací povinnost podle § 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků (u poplatníků, kteří vyplatili v průběhu kalendářního roku 2007 fyzické osobě za její jinou samostatně výdělečnou činnost nebo pronájem částku v úhrnu přesahující 40 000 Kč)
středa 20.2.daň z příjmu FO– vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25.2.spotřební daň–splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za únor a splatnost spotřební daně z lihu za leden
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za únor
ekologické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
pátek 29.2.daň z příjmu FO– odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna

BŘEZEN

pondělí 3.3.daň z příjmu FO podání vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2007správci daně
pondělí 10.3. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za únor
úterý 11.3.spotřební daňsplatnost daně za leden – mimo spotřební daň z lihu
pondělí 17.3.daň z příjmu FO– zaplacení čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč)
čtvrtek 20.3.daň z příjmu FO– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25.3.spotřební daň– daňové přiznání za únor
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za únor
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
středa 26.3.spotřební daňsplatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 31.3.daň z příjmů–podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2007 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci)
– podání plné moci daňového poradce ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů správci daně, pokud má být prodloužena lhůta pro podání přiznání
– odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února

DUBEN

úterý 8.4. – odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za březen
– Podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně a doplacení zdravotního pojištění za rok 2007 u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci a přiznání bylo podáno v nejzazší lhůtě, tj. 31. března, nebo po této lhůtě, jinak se přehled podává do 8 dnů po podání přiznání)
středa 9.4.spotřební daňsplatnost daně za únor – mimo spotřební daně z lihu
úterý 15.4.silniční daňzáloha na daň za 1.čtvrtletí
pondělí 21.4.daň z příjmu FO– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24.4.spotřební daň a splatnost spotřební daně z lihu za únor
pátek 25.4.spotřební daň– daňové přiznání za březen
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za březen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za březen a 1.čtvrtletí.
– souhrnné hlášení za 1.čtvrtletí.
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
středa 30.4.daň z příjmu FO– odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v březnu
 – podání Přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně za rok 2007 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci), doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, nebyl-li přehled podán ve lhůtě
– podání kopie plné moci daňového poradce ke zpracování přiznání k dani z příjmů příslušné správě sociálního zabezpečení (u OSVČ, kterým toto přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci v prodloužené lhůtě
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za
– 1. čtvrtletí

KVĚTEN

pátek 9.5. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za duben
pondělí 12.5.spotřební daňsplatnost daně za březen – mimo spotřební daně z lihu
úterý 20.5.daň z příjmu FO– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26.5.spotřební daň– splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za duben (pokud vznikl nárok)
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za duben

ČERVEN

pondělí 2.6.daň z nemovitosti– splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
– splatnost 1.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
daň z příjmu FO– odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
pondělí 09.6. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za květen
spotřební daňsplatnost daně za duben – mimo spotřební daň z lihu
pondělí 16.6.daň z příjmu FOpololetní a čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.6.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za květen
úterý 24.4.spotřební daň a splatnost spotřební daně z lihu za únor
středa 25.6.spotřební daň– splatnost daně za květen
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za květen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za květen
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  květen
pondělí 30.6.daň z příjmu FO – podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2007 (u poplatníků, jimž přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci)
– odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu května

ČERVENEC

pátek 8.7. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za červen
čtvrtek 10.7.spotřební daňsplatnost daně za květen – mimo spotřební daň z lihu
úterý 15.7.silniční daňzáloha na daň za 2.čtvrtletí
pondělí 21.7.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za červen
pátek 25.7.spotřební daň– daňové přiznání za červen
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za červen (pokud vznikl nárok)
– splatnost daně za květen – pouze daň z lihu
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za červen a 2.čtvrtletí
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  červen
čtvrtek 31.7.daň z příjmu FO– odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu června
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 2. čtvrtletí
 – podání Přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně za rok 2007 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů zpracovává daňový poradce na základě plné moci), doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto Přehledu.

SRPEN

pátek 8.8.  odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za červenec
pondělí 11.8.spotřební daňsplatnost daně za červen – mimo spotřební daň z lihu
středa 20.8.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za červenec
pondělí 25.8.spotřební daňsplatnost daně za červen – pouze daň z lihu
 – daňové přiznání za červenec
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za červenec (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za červenec
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  červenec

ZÁŘÍ

pondělí 1.9.daň z příjmu FO– odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu července
daň z nemovitostisplatnost 2.splátky daně u zemědělců daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč
pondělí 8.9.  odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za srpen
úterý 9.9. spotřební daňsplatnost daně za červenec – mimo spotřební daň z lihu
pondělí 15.9.daň s příjmu FOčtvrtletní záloha na daň
pondělí 22.9.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za srpen
středa 24.9.spotřební daňsplatnost daně za červenec – pouze spotřební daň z lihu
čtvrtek 25.9.spotřební daň– daňové přiznání za srpen
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za srpen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za srpen
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  srpen
úterý 30.9.daň z příjmu odvod srážkové daně sražené v srpnu

ŘÍJEN

středa 08.10. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za září
pátek 10.10.spotřební daň Splatnost daně za srpen – mimo spotřební daň z lihu
středa 15.10.silniční daňzáloha na daň za 3 .čtvrtletí
pondělí 20.10.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za září
pondělí 27.10.spotřební daň– daňové přiznání za září
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za září (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za září a 3.čtvrtletí
– souhrnné hlášení za 3.čtvrtletí
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  září
pátek 31.10.daň z příjmu FOodvod srážkové daně sražené v září
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 3. čtvrtletí
daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a Zákona o DPH, která chce být registrováva od 1.1.2009

LISTOPAD

pondělí 10.11.  odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za říjen
spotřební daňsplatnost daně za září – mimo spotřební daň z lihu
čtvrtek 20.11.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za říjen
pondělí 24.11.spotřební daňsplatnost daně za září – pouze spotřební daň z lihu
úterý 25.11.spotřební daň – daňové přiznání za říjen
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za říjen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za říjen
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  říjen

PROSINEC

pondělí 1.12.daň z příjmu FO– odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu října
daň z nemovitostisplatnost 2.splátky daně u zemědělců daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč
pondělí 8.12.  odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za listopad
středa 10.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen – mimo spotřební daň z lihu
pondělí 15.12.daň z příjmu FOodvod čtvrtletní a pololetní zálohy
silniční daňzáloha na daň za říjen + listopad
pondělí 22.12.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za listopad
pondělí 29.12spotřební daň– daňové přiznání za listopad a splatnost spotřební daně z lihu za říjen
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za listopad (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za listopad
ekologické  daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  listopad
středa 31.12.daň z příjmu FOodvod srážkové daně sražené v listopaduDoporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}