Daňový kalendář - rok 2007

LEDEN

úterý 2.1.daň z příjmu FOodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2006
pondělí 8.1. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 12/2006
úterý 9.1.spotřební daň- splatnost daně za listopad 2006 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 22.1.daň z příjmu měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24.1.spotřební daňsplatnost spotřební daně z lihu 11/2006
čtvrtek 25.1.spotřební daň- daňové přiznání za 12/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 12/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 4.čtvrtletí 2006 a za 12/2006
- souhrnné hlášení za 4.Q. 2006
středa 31.1.daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2006
daň z nemovitostidaňové přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 2006
daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 12/2006
- podání hlášení o zajištěné dani za 12/2006
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 4. čtvrtletí 2006

ÚNOR

čtvrtek 8.2. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 01/2007
pátek 9.2.spotřební daňsplatnost daně za 12/2006 - mimo spotřební daň z lihu
čtvrtek 15.2.daň z příjmu FO- podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pátek 16.2.daň z příjmu FOOznamovací povinnost podle § 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků (u poplatníků, kteří vyplatili v průběhu kalendářního roku 2006 fyzické osobě za její jinou samostatně výdělečnou činnost nebo pronájem částku v úhrnu přesahující 40 000 Kč)
úterý 20.2.daň z příjmu FO- vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2006
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26.2.spotřební daň- daňové přiznání za 01/2007 a splatnost spotřební daně z lihu za 12/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 01/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 01/2007
středa 28.2.daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 01/2007
- podání hlášení o zajištěné dani za 01/2007

BŘEZEN

pátek 2.3.daň z příjmu FO podání vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2006 správci daně
pondělí 9.3. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 02/2007
spotřební daňsplatnost daně za 01/2007 - mimo spotřební daň z lihu
pondělí 16.3.daň z příjmu FO- zaplacení čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč)
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26.3.spotřební daň- daňové přiznání za 02/2007 a splatnost spotřební daně z lihu za 01/2007
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 02/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 02/2007
úterý 27.3.spotřební daňsplatnost daně za 01/2007 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN

pondělí 2.4.daň z příjmu FO-podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2006 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci)
- podání plné moci daňového poradce ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů správci daně, pokud má být prodloužena lhůta pro podání přiznání
- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 02/2007
- podání hlášení o zajištěné dani za 02/2007
pondělí 9.4. - odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 03/2007
- Podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně a doplacení zdravotního pojištění za rok 2006 u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci a přiznání bylo podáno v nejzazší lhůtě, tj. 31. března, nebo po této lhůtě, jinak se přehled podává do 8 dnů po podání přiznání)
úterý 10.4.spotřební daňsplatnost daně za 02/2007 - mimo spotřební daně z lihu
pondělí 16.4.silniční daňzáloha na daň za 1.čtvrtletí 2007
úterý 24.4.spotřební daň a splatnost spotřební daně z lihu za 02/2007
středa 25.4.spotřební daň- daňové přiznání za 03/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 03/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 03/2007 a 1.Q. 2007
- souhrnné hlášení za 1.Q. 2007
pondělí 30.4.daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 03/2007
- podání hlášení o zajištěné dani za 03/2007

KVĚTEN

středa 02.5. - podání přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2006 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci), doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, nebyl-li přehled podán ve lhůtě
- podání kopie plné moci daňového poradce ke zpracování přiznání k dani z příjmů příslušné správě sociálního zabezpečení (u OSVČ, kterým toto přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci v prodloužené lhůtě
daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 03/2007
-podání hlášení o zajištěné dani za 03/2007
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 1. čtvrtletí 2007
středa 9.5. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 04/2007
čtvrtek 10.5.spotřební daňsplatnost spotřební daně z lihu 03/2007
pátek 25.5.spotřební daň- splatnost spotřební daně z lihu za 04/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za 04/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 04/2007
čtvrtek 31.5.daň z nemovitosti- splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 04/2007
- podání hlášení o zajištěné dani za 04/2007

ČERVEN

pondělí 11.6. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 05/2007
spotřební daňsplatnost daně 04/2007 - mimo spotřební daň z lihu
pátek 15.6.daň z příjmu FOpololetní a čtvrtletní záloha na daň
středa 20.6.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 05/2007
pondělí 25.6.spotřební daň- splatnost daně za 05/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za 05/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 05/2007

ČERVENEC

pondělí 2.7.daň z příjmu FO - podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2006 (u poplatníků, jimž přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci)
- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 05/2007
- podání hlášení o zajištěné dani za 05/2007
pondělí 10.7. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 06/2007
spotřební daňsplatnost daně za 05/2007 - mimo spotřební daň z lihu
pondělí 16.7.silniční daňzáloha na daň za 2.čtvrtletí 2007
pátek 20.7.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 06/2007
středa 25.7.spotřební daň- daňové přiznání za 06/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 06/2007 (pokud vznikl nárok)
- splatnost daně za 05/2007 - pouze daň z lihu
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 06/2007 a 2.Q. 2007
- souhrnné hlášení za 2.Q. 2007
pondělí 31.7.daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 06/2007
- podání hlášení o zajištěné dani za 06/2007
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 2. čtvrtletí 2007
 - podání přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2006 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů zpracovává daňový poradce na základě plné moci), doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto Přehledu.

SRPEN

středa 8.8.  odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 07/2007
čtvrtek 9.8.spotřební daňsplatnost daně za 06/2007 - mimo spotřební daň z lihu
pondělí 20.8.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 07/2007
pátek 24.8.spotřební daňsplatnost daně za 06/2007 - pouze daň z lihu
pondělí 27.8.spotřební daň- daňové přiznání za 07/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 07/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 07/2007
pátek 31.8.daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 07/2007
- podání hlášení o zajištěné dani za 07/2007
daň z nemovitostisplatnost 2.splátky daně u zemědělců daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč

ZÁŘÍ

pondělí 10.9.  odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 08/2007
spotřební daňsplatnost daně za 07/2007 - mimo spotřební daň z lihu
pondělí 17.9.daň s příjmu FOčtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 20.9.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 08/2007
pondělí 24.9.spotřební daňsplatnost daně za 07/2007 - pouze spotřební daň z lihu
úterý 25.9.spotřební daň- daňové přiznání za 08/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 08/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 08/2007

ŘÍJEN

pondělí 01.10.daň z příjmu odvod srážkové daně sražené v 08/2007
pondělí 08.10. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 09/2007
středa 10.10.spotřební daň Splatnost daně za 08/2007 – mimo spotřební daň z lihu
pondělí 15.10.silniční daňzáloha na daň za 3 .čtvrtletí 2007
pondělí 22.10.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 09/2007
čtvrtek 25.10.spotřební daň - daňové přiznání za 09/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za 09/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za 09/2007
středa 31.10.daň z příjmu FOodvod srážkové daně sražené v 09/2007
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 3. čtvrtletí 2007

LISTOPAD

čtvrtek 08.11. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 10/2007
pátek 09.11.spotřební daň Splatnost daně za 09/2007 – mimo spotřební daň z lihu
úterý 20.11.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 10/2007
pondělí 26.11.spotřební daň - daňové přiznání za 10/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 10/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 10/2007
pátek 30.11.daň z příjmu FOodvod srážkové daně sražené v 10/2007
daň z nemovitosti- 2. splátka daně u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč
- 2. splátka daně u zemědělců

PROSINEC

pondělí 10.12. - odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 11/2007
spotřební daňsplatnost daně za 10/2007 - mimo spotřební daň z lihu
pondělí 17.12.daň z příjmu FOodvod čtvrtletní a pololetní zálohy
silniční daňzáloha na daň za 10+11/2007
čtvrtek 20.12.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 11/2007
čtvrtek 27.10.spotřební daň - daňové přiznání za 11/2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za 11/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 11/2007
čtvrtek 31.12.daň z příjmu FOodvod srážkové daně sražené v 11/2007Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}