Daňový kalendář - rok 2006

LEDEN

pondělí 9.1. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 12/2005
spotřební daň- splatnost daně za 11/2005 - mimo spotřební daň z lihu
středa 25.1.spotřební daň- daňové přiznání za 12/2005 a splatnost spotřební daně z lihu 11/2005
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 12/2005 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 4.čtvrtletí 2005 a za 12/2005
- souhrnné hlášení za 4.Q. 2005
úterý 31.1.daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2005
daň z nemovitostidaňové přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 2005
daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 12/2005
- podání hlášení o zajištěné dani za 12/2005
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 4. čtvrtletí 2005

ÚNOR

středa 8.2. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 01/2006
spotřební daňsplatnost daně za 12/2005 - mimo spotřební daň z lihu
středa 15.2.daň z příjmu FO- podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
čtvrtek 16.2. Oznamovací povinnost podle § 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků (u poplatníků,kteří vyplatili v průběhu kalendářního roku 2005 fyzické osobě za její jinou samostatně výdělečnou činnost nebo pronájem částku v úhrnu přesahující 40 000 Kč)
úterý 21.2.daň z příjmu FOvyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2005
pondělí 27.2.spotřební daň- daňové přiznání za 01/2006 a splatnost spotřební daně z lihu za 12/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 01/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 01/2006
- souhrnné hlášení za 4.čtvrtletí 2005
úterý 28.2.daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 01/2006
- podání hlášení o zajištěné dani za 01/2006

BŘEZEN

čtvrtek 2.3.daň z příjmu FO podání vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2005 správci daně
středa 8.3. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 02/2006
spotřební daňsplatnost daně za 01/2006 - mimo spotřební daň z lihu
středa 15.3.daň z příjmu FO- zaplacení čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč)
pondělí 27.3.spotřební daň- daňové přiznání za 02/2006 a splatnost spotřební daně z lihu za 01/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 02/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 02/2006
pátek 31.3.daň z příjmu FO-podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2005 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci)
- podání plné moci daňového poradce ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů správci daně, pokud má být prodloužena lhůta pro podání přiznání
- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 02/2006
- podání hlášení o zajištěné dani za 02/2006
daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 02/2006
- podání hlášení o zajištěné dani za 02/2006

DUBEN

středa 10.4. - odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 03/2006
- Podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně a doplacení zdravotního pojištění za rok 2005(u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci a přiznání bylo podáno v nejzazší lhůtě, tj. 31. března, nebo po této lhůtě, jinak se přehled podává do 8 dnů po podání přiznání)
spotřební daňsplatnost daně za 02/2006 - mimo spotřební daně z lihu
úterý 18.4.silniční daňzáloha na daň za 1.čtvrtletí 2006
úterý 25.4.spotřební daň- daňové přiznání za 03/2006 a splatnost spotřební daně z lihu za 02/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 03/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 03/2006 a 1.Q. 2006
- souhrnné hlášení za 1.Q. 2006
pátek 28.4.daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 03/2006
- podání hlášení o zajištěné dani za 03/2006

KVĚTEN

úterý 02.5. - podání přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2005 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci),doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, případně do 10. května (neboť 8. května je svátek a sobota), nebyl-li přehled podán ve lhůtě
- podání kopie plné moci daňového poradce ke zpracování přiznání k dani z příjmů příslušné správě sociálního zabezpečení (u OSVČ,kterým toto přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci v prodloužené lhůtě
daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 03/2006
-podání hlášení o zajištěné dani za 03/2006
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 1. čtvrtletí 2006
úterý 09.5. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 04/2006
středa 10.5.spotřební daňsplatnost spotřební daně z lihu 03/2006
čtvrtek 25.5.spotřební daň- splatnost spotřební daně z lihu za 04/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za 04/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 04/2006
středa 31.5.daň z nemovitosti- splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 04/2006
- podání hlášení o zajištěné dani za 04/2006

ČERVEN

čtvrtek 08.6. odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 05/2006
pátek 09.6.spotřební daňsplatnost daně 04/2006 - mimo spotřební daň z lihu
čtvrtek 15.6.daň z příjmu FOpololetní a čtvrtletní záloha na daň
úterý 20.6.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 05/2006
pondělí 26.6.spotřební daň- splatnost daně za 05/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za 05/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 05/2006
pátek 30.6.daň z příjmu FO-podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2005 (u poplatníků, jimž přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci)
- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 05/2006
- podání hlášení o zajištěné dani za 05/2006
daň z nemovitostisplatnost 2.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků

ČERVENEC

pondělí 10.7. - odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 06/2006
spotřební daňsplatnost daně za 05/2006 - mimo spotřební daň z lihu
pondělí 17.7.silniční daňzáloha na daň za 2.čtvrtletí 2006
čtvrtek 20.7.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 06/2006
pondělí 25.7.spotřební daň- daňové přiznání za 06/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 06/2006 (pokud vznikl nárok)
- splatnost daně za 05/2006 - pouze daň z lihu
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 06/2006 a 2.Q. 2006
- souhrnné hlášení za 2.Q. 2006
pondělí 31.7.daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 06/2006
- podání hlášení o zajištěné dani za 06/2006
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 2. čtvrtletí 2006

SRPEN

úterý 02.8. - podání přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2005 (u OSVČ,kterým přiznání k dani z příjmů zpracovává daňový poradce na základě plné moci),doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto Přehledu.
středa 8.8. - odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 07/2006
spotřební daňsplatnost daně za 06/2006 - mimo spotřební daň z lihu
pondělí 21.8.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 07/2006
středa 24.8.spotřební daňsplatnost daně za 06/2006 - pouze daň z lihu
čtvrtek 25.8.spotřební daň- daňové přiznání za 07/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 07/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 07/2006
čtvrtek 31.8.daň z příjmu FO- odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu 07/2006
- podání hlášení o zajištěné dani za 07/2006
daň z nemovitostisplatnost 2.splátky daně u zemědělců

ZÁŘÍ

pátek 08.9.  odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 08/2006
pondělí 11.9.spotřební daňsplatnost daně za 07/2006 - mimo spotřební daň z lihu
pátek 15.9.daň s příjmu FO čtvrtletní záloha na daň
středa 20.9.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 08/2006
pondělí 25.9.spotřební daň- daňové přiznání za 08/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 08/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 08/2006

ŘÍJEN

pondělí 02.10.daň z příjmu - odvod srážkové daně sražené v srpnu
daň z nemovitosti- 3. splátka daně u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč
pondělí 09.10. - odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 09/2006
úterý 10.10.spotřební daň Splatnost daně za 08/2006 – mimo spotřební daň z lihu
pondělí 16.10.silniční daňzáloha na daň za 3. čtvrtletí 2006
pátek 20.10.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 09/2006
středa 25.10.spotřební daň - daňové přiznání za 09/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za 09/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za 09/2006
úterý 31.10.daň z příjmuodvod srážkové daně sražené v 09/2006
 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 3. čtvrtletí 2006

LISTOPAD

středa 08.11. - odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 10/2006
čtvrtek 09.11.spotřební daň Splatnost daně za 09/2006 – mimo spotřební daň z lihu
pondělí 20.11.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 10/2006
pondělí 27.11.spotřební daň - daňové přiznání za 10/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 10/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 10/2006
čtvrtek 30.11.daň z příjmuodvod srážkové daně sražené v 10/2006
daň z nemovitosti- 4. splátka daně u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč
- 2. splátka daně u zemědělců

PROSINEC

pátek 08.12. - odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za 11/2006
spotřební daňsplatnost daně za 10/2006 - mimo spotřební daň z lihu
pátek 15.12.daň z příjmu FOodvod čtvrtletní a pololetní zálohy
silniční daňzáloha na daň za 10 + 11/2006
středa 20.12.daň z příjmu FOOdvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za 11/2006
středa 27.12.spotřební daň - daňové přiznání za 11/2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za 11/2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za 11/2006Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}