Společné zdanění manželů

Omezení pro společné zdanění manželů za rok 2007 a za rok 2008

Zákon č. 261/2007 Sb - O stabilizaci veřejných rozpočtů (PDF, 998 kB), přijatý 19. září 2007, zrušil od roku 2008 možnost společného zdanění manželů. Využít společného zdanění manželů za rok 2007 je letos možné naposledy! Společné zdanění manželů za rok 2008, které by se podávalo příští rok, již tedy možné nebude.

Odpovědi na nejčastější otázky o společném zdanění manželů, které nám zasíláte, najdete na této stránce.

Využijte poslední možnost na společné zdanění manželů!

Chcete-li využít poslední šanci na uplatnění výhod společného zdanění manželů, kontaktujte nás. Podklady pro výpočet společného zdanění manželů za rok 2007 (pouze kopie dokladů!) nám můžete zaslat i poštou, nebo můžete zaslat jen naskenované kopie e-mailem! Vyplněné přiznání pro uplatnění společného zdanění manželů Vám zpět zašleme poštou (doporučeně) po uhrazení zálohové faktury, kterou zašleme e-mailem.

Výpočet společného zdanění manželů a vyplnění formulářů pro společné zdanění manželů vyhotovíme pro žadatele z celé České republiky!

Jaké jsou výhody společného zdanění manželů?

Společné zdanění manželů je jedna z forem daňové optimalizace. Je vhodná při výrazném platovém rozpětí manželů, nebo pokud je jeden z manželů bez příjmů (např. nezaměstnaný, na rodičovské dovolené, pečuje o osobu blízkou a podobně). Společné zdanění manželů se vztahuje pouze na daň z příjmů, nemá však vliv na platby zdravotního ani důchodového pojištění. Tyto platby se i nadále vypočítávají ze skutečných příjmů každého z manželů.

Kdo může uplatnit společné zdanění manželů

- společné zdanění manželů mohou uplatnit manželé, vyživující ve společné domácnosti nezaopatřené dítě (může být i jen jednoho z nich)

Kdo nemůže uplatnit společné zdanění manželů

- společné zdanění manželů nemůže uplatnit ten, kdo je ženatý/vdaná, nicméně ve společné domácnosti nevyživuje nezaopatřené dítě (odrostlé děti, bezdětný, vyživuje nezaopatřené dítě ve společné domácnosti, ale není ženatý/vdaná a dále ten, kdo:

 1. má stanovenou daň paušální částkou podle § 7a,
 2. má povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c,
 3. uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 (výpočet příjmů spolupracujících osob) a § 14 (výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období),
 4. uplatňuje slevu na dani z titulu investiční pobídky podle § 35a nebo § 35b, nebo
 5. má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb (daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu).

Výhody společného zdanění manželů

 • snížení daňové povinnosti

Nevýhody společného zdanění manželů

 • společné zdanění manželů nelze uplatnit v případech uvedených výše
 • společné zdanění manželů je náročnější na čas, daňové přiznání musíte vyplnit sami (ne mzdová účtárna)

Postup při využití společného zdanění manželů

 • požádat mzdovou účtárnu o Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • opatřit si formuláře daňového přiznání a vyplnit je
 • Odevzdat je ve stejném termínu na finanční úřad. Ve stejném termínu znamená buď oba do 31.3. nebo oba do 30.6. (v případě, že přiznání k dani z příjmů za vás podává daňový poradce)

Pozn.:
Společná domácnost je definována v § 115 Občanského zákoníku:
Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
V praxi to znamená, že manželé mohou uplatnit společné zdanění manželů i když mají každý jiné trvalé bydliště.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}