Účetní poradenství

Konzultace.jpg

Konzultace a účetní poradenství

Do nabídky našich služeb patří také konzultace a účetní poradenství. Tyto konzultace a účetní poradenství jsou zaměřeny na:

  • povinnosti při založení a ukončení podnikání
  • daňovou optimalizaci
  • zavedení a dohled nad vedením daňové evidence nebo účetnictví klientem
  • kontrolu vedení mzdové a personální agendy
  • kontrolu zpracování mezd

Daňová optimalizace

Nedílnou součástí účetního poradenství je i optimalizace daní, neboli využití zákonných možností jak ušetřit na daních.

Zákony umožňují například vyplácet příspěvky zaměstancům, které se odepisují z daní a naopak zaměstnancům se nezdaňují, umožňují paušální odpočty, přerušení odepisování a mnohé další možnosti, o kterých nebývá u podnikatelů velké podvědomí.

Naší úlohou je najit a navrhnout možná řešení tak, aby výsledné daně byly co nejnižší.

Zavedení a dohled...

Zavedení a dohled nad vedením daňové evidence nebo účetnictví klientem může být vhodným kompromisem mezi plnohodnotným vedením daňové evidence nebo účetnictví firmou a nebo vlastními silami. Tato varianta je vhodná například při zaměstnání pomocné administrativní síly bez hlubších účetních znalostí, nebo třeba při malém množství účetních položek, kdy není ekonomické zadávat práce externí firmě.

Kontrola mzdových a personálních agend

Provádíme účetní poradenství i v oblasti kontroly mzdových a personálních agend. Mezi tyto agendy patří například mzdové listy, pracovní smlouvy, ELDP a jiné...

Kontrola zpracování mezd

I při zpracování mezd je nutno dodržovat zákonem stanovená pravidla tak, aby bylo vyhověno mnohým požadavkům. Při současné legislativě a její časté změně je to úkol mnohdy velmi náročný jak na čas, tak na odborné znalosti. Zadáním úkolu specializované firmě se tak vyhnete mnohým chybám a z nich plynoucích sankčních postihů.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}