Vedení účetnictví - Brno, Praha

Naše účetní kancelář má zastoupení v Brně, jeho blízkém okolí a v Praze. Specializujeme se na vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a na vedení daňové evidence (dříve známé jako jednoduché účetnictví), zpracování mezd pro malé a střední firmy. Nedílnou součástí naší práce jsou i přiznání k daním pro malé a střední firmy. Provádíme i rekonstrukce účetnictví.

Pro zpracování účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd včetně všech souvisejících agend používáme ekonomický systém Money S3. Svým zákazníkům nabízíme individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám při zpracování účetnictví a daňové evidence.

Našim hlavním cílem je spokojený zákazník. Účetní kancelář má zajištěno pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Kooperativa.

Naše účetní kancelář nově nabízí:

 • zpracování účetnictví v naši nové pobočce v Praze
 • možnost ON-LINE přístupu do účetnictví zpracovávaných firem
 • možnost odkladu podání daňového přiznání do 30.06.

Zpracování účetnictví a daňové evidence lze rozdělit do těchto celků:

Vedení účetnictví

 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka, inventarizace účtů
 • Rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Daňové přiznání
 • Zastupování na úřadech

Vedení daňové evidence

 • Peněžní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrka a daňové přiznání
 • Zastupování na úřadech

Vedení mezd

 • Vedení mzdové agendy, včetně tisku výplatních lístků a příkazů k úhradě
 • Zpracování měsíčních Přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • Roční zúčtování daně z příjmů, evidenční listy, mzdové listy
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)
 • Zastupování na úřadech

Daňová přiznání

 • fyzických osob
 • právnických osob
 • DPH
 • silniční daň
 • a další

Společné zdanění manželů:

Zákon č. 261/2007 Sb - O stabilizaci veřejných rozpočtů, přijatý 19. září 2007, od roku 2008 zrušil možnost společného zdanění manželů. Využít společného zdanění manželů za rok 2007 je však možné ještě do konce roku 2010 (Opravit již podané DP nebo jej nově podat lze ještě 3 roky po ukončení daňového období).

Více o společném zdanění manželů čtěte zde.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}