Paušální daň

Základní informace o paušální dani

viz §7a Zákona o daních z příjmů

Co je to paušální daň?

Paušální daň je jednou z možností, jak optimalizovat svoje daňové povinosti.

O paušální daň lze požádat na finančním úřadě do 31. ledna běžného roku a při stanovení její výše se obvykle postupuje tak, jako by žádný minimální daňový základ neexistoval. Minimální částka paušální daně ovšem po slevách na dani z příjmů činí 600 Kč za zdaňovací období. Poplatník, který předpokládá, že mu v průběhu zdaňovacího období vznikne nárok na daňový bonus, nemůže tento bonus uplatnit při stanovení daně paušální částkou. Daň pak stanoví běžným způsobem a v daňovém přiznání uplatní celé daňové zvýhodnění, na které má podle § 35c zákona nárok.

Kdo může žádat o stanovení paušální daně

  • poplatník, jehož roční příjmy v posledních třech letech nepřesáhly 5 milionů Kč
  • plátce i neplátce DPH
  • podnikatel bez zaměstnanců
  • podnikatel bez spolupracující osoby nebo spolupracující s manželem, za předpokladu, že o stanovení daně paušální částkou požádá i spolupracující manžel (manželka).

Jak postupovat při žádosti o paušální daň

  • požádejte o stanovení paušální daně svého správce daně do 31. ledna
  • uveďte předpokládané příjmy v tomto roce (zmýlit se můžete maximálně o 6000 Kč, když si vyděláte ještě víc, zaplatíte daň normálně) a předpokládané výdaje
  • svoji žádost zdůvodněte
  • do 15. května vám správce daně sdělí rozhodnutí
  • do 15. prosince daného roku musíte stanovenou daň zaplatitDoporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}