Společné zdanění manželů - otázky a odpovědi

Q: Můžeme uplatnit společné zdanění manželů, když manžel má živnostenský list jako vedlejší činnost a já mám také živnostenský list, ale jako hlavní činnost a společně vyživujeme dvě děti?

A: Ano, pokud se na vás nevztahují následující výjimky ( V „obyčejném“ životě jsou důležité první dvě)

  1. má-li stanovenou daň paušální částkou podle § 7a,
  2. má-li povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c,
  3. uplatňuje-li způsob výpočtu daně podle § 13 (výpočet příjmů spolupracujících osob) a § 14 (výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období),
  4. uplatňuje-li slevu na dani z titulu investiční pobídky podle § 35a nebo § 35b, nebo
  5. má-li povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb (daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu).

Q: Mohu uplatnit společné zdanění manželů, když žiji ve společné domácnosti s družkou a nezaopatřeným ditětem?

A: Bohužel, nemůžete. Společné zdanění manželů, jak již název napovídá, společné zdanění manželů mohou uplatnit pouze manželé.

Q: Můžeme s manželem provést společné zdanění manželů za r. 2007 pokud máme společnou domácnost a dítě se nám narodilo až 31.12.2007?

A: Ano, uplatnit společné zdanění manželů můžete, podmínku vyživovaného dítěte jste splnili.

Q: Je možné podat společné zdanění manželů v případě, že nezaopatřené dítě v roce 2007 v červenci odpromovalo a od září je již v pracovním poměru?

A: Ano, společné zdanění manželů můžete podat. Stačí, když dítě vyživujete i jen po část roku.

Q: Jsme manželé s osmiletou dcerou. Já jsem zaměstnána, manžel nepracuje (je v plném invalidním důchodu). Můžeme uplatnit společné zdanění manželů?

A: Ano, i v takovémto případě můžete uplatnit společné zdanění manželů.

Q: Můžeme uplatňovat společné zdanění manželů za rok 2007, i když jsem vdaná až od prosince 2007?

A: Ano, můžete uplatnit společné zdanění manželů, i kdyby jste se vdala až 31.12.2007 - podmínkou ovšem je, abyste v roce 2007 vyživovali alespoň jedno dítě.

Q: Zajímalo by mě, kolik by stálo společné zdanění manželů.

A: Za výpočet a vyplnění formulářů pro společné zdanění manželů účtujeme 1 000 Kč.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}